Boru ve Tank İzolasyonu
 
Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında, mekanik tesisat yalıtımının önemi, göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalarin ısıtma ve soğutma tesisatlarının, ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları takdirde sağlanacak enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. Bu yüzden mekanik tesisatı oluşturan boruların, tanklarin, depolarin, klima kanallarının, vanaların ve armatürlerin, içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları gerekmektedir.Enerji kazanımı, sıcak veya soğuk olan yüzeyin büyüklüğüne, yalıtılacak olan yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki farka ve ısı izolasyon malzemesinin özelliklerine bağlıdır. Bu yüzden kullanılacak olan yalıtım malzemeleri nin özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini çok iyi bilmek gerekmektedir.
 
 
Bir mekanik tesisat yalıtım malzemesinde aranması gereken temel özellikler aşağıdaki gibidir:
 
• Isı iletkenlik katsayısı 
• Buhar difüzyon direnç katsayısı 
• Yangına dayanıklılık
• Uygulama rahatlığı
• Korozyon riskinin az oluşu
• Ekonomiklik
• Dayanım sıcaklığı
• Malzemenin yangın esnasında çıkardığı zehirli gaz miktarı (Toksisite),
• Duman yoğunluğu 
 
Bütün bu özellikler yalıtılacak olan tesisatin soğuk, ılık veya sıcak oluşuna göre önem kazanmaktadır. Piyasada bulunan yalıtım mantolama malzemelerinin maksimum kullanım sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
 
Seramik Yünü 1800 ºC
Kaya yünü/Taş yünü 750 ºC
Cam Köpüğü 430 ºC
Cam yünü 250 ºC
Poliüretan Köpük 110 ºC
Kauçuk Köpüğü 110 ºC
Polietilen Köpük 95 ºC
Expande Polistiren 80 ºC
Extrüde Polistiren 80 ºC
Malzeme Tmax

Galeri

Firmamızda

Isı yalıtım, mekanik tesisat, poliüretan köpük çatı olukları ve boru tank izolasyon gibi birçok yönde hizmet vermektedir.

Fcy Metal temel felsefesini Kalite – Güven ve Estetiği sunan ‘’Yaşam tarzları inşa etmek’’ olarak belirlemiştir..